Skip to the navigation Skip to the content

TO POCZĄTEK

WIELKIEJ HISTORII MIĘDZY NAMI

'TO POCZĄTEK'
TO POCZĄTEK WIELKIEJ HISTORII MIĘDZY NAMI

INFORMACJA PRAWNA

Certis Europe BV Sp. z o.o. oddział w Polsce
Al.Jerozolimskie 214,
02-486 Warszawa
Poland

Email: info-plcertiseurope.com
CEO: Mark Waltham

Implementacja techniczna
Die NetzWerkstatt GmbH & Co. KG
An der Schiffbrüche 2
D-247698 Rendsburg
www.die-netzwerkstatt.de

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.