Skip to the navigation Skip to the content

Culture of Performance

Culture of Performance

AKCJONARIUSZE

Certis Europe jest w całości własnością japońskich akcjonariuszy, zapewniając europejską sieć sprzedaży, marketingu, rozwoju i dystrybucji własnych zastrzeżonych produktów ochrony roślin.

Spółka macierzysta Certis Europe, Mitsui & Co., jest spółką handlową o wartości 57,389 mln USD (skonsolidowany obrót), prowadzącą zróżnicowaną działalność w ponad 90 krajach. Globalna sprzedaż Mitsui w sektorze rolniczym przekracza 486 milionów dolarów, a spółka wprowadza na rynek szeroką gamę pestycydów i bio pestycydów, jak również biologiczne produkty i usługi zwalczania szkodników poprzez swoje europejskie, afrykańskie, japońskie i amerykańskie spółki zależne.

Zgodnie ze swoimi korzeniami związanymi z handlem, Mitsui posiada strategiczne partnerstwa z wieloma największymi światowymi korporacjami agrochemicznymi oraz zapewnia rozwój w terenie i zasoby marketingowe innym japońskim spółkom agrochemicznym. Jest również akcjonariuszem Kanesho Soil Treatment SPRL/BVBA (KST) oraz Japan Agro Services SA (JAS), spółki zajmującej się badaniami i rozwojem z siedzibą we Francji.

www.mitsui.com

Nippon Soda, duża globalna korporacja chemiczna ze skonsolidowaną sprzedażą 1,3 mld USD w roku obrotowym 2017, jest również założycielem spółki Certis Europe. Założona w 1920 roku, spółka weszła

na pole agrochemiczne w latach 50-tych i od tego czasu zajmuje się dystrybucją różnych bezpiecznych i skutecznych chemikaliów rolniczych.  

Posiadając zakłady badawczo-rozwojowe w Japonii i spółkę joint venture (Japan Agro Services) we Francji, nadal inwestuje i pracuje nad rozwojem nowych produktów w tej dziedzinie, wprowadzając produkty w Europie poprzez Certis. Produkty Nippon Soda stanowią cenny element portfolio Certis.

www.nippon-soda.co.jp

Kumiai Chemical Industry Co. Ltd. jest spółką chemiczną posiadającą własny Instytut Badawczy Life Science. Spółka pracuje nad tworzeniem nowych i unikalnych środków ochrony roślin, które zaspokajają potrzeby rolników i hodowców i przyczyniają się do stabilnego zaopatrzenia w żywność na całym świecie. Sprzedaż w 2017 r. wyniosła 537 mln USD.

W ramach swojej globalnej działalności spółka od wielu lat utrzymuje ścisłą współpracę z Certis Europe i w 2009 roku stała się jej akcjonariuszem. Certis był odpowiedzialny za rozwój i komercjalizację wielu produktów Kumiai (w tym Frupica® / Japica®, Valbon® i Vincare®) na różnych rynkach europejskich.  Certis Europe jest strategicznym partnerem biznesowym Kumiai w Europie, umożliwiającym Kumiai rozszerzenie oferty produktów i usług na europejskim rynku ochrony roślin.

www.kumiai-chem.co.jp

STRATEGICZNE PARTNERSTWO Z K&N EFTHYMIADIS

K & N Efthymiadis zajmuje wiodącą pozycję w sektorze środków produkcji rolnej w Grecji i prowadzi znaczącą działalność eksportową na całych Bałkanach. Jej sukces w tej dziedzinie doprowadził do utworzenia w sierpniu 2016 roku nowej spółki joint venture wraz z Certis Europe - KNE Certis. Ta nowa spółka ma na celu wniesienie doświadczenia, wiedzy i zasobów obu spółek do rozwoju, rejestracji, marketingu i dystrybucji środków ochrony roślin w Europie Południowo-Wschodniej i poszerza obecność obu spółek w regionie, zapewniając potencjalny dostęp do szerszego rynku europejskiego.

www.efthymiadis.gr

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.