Skip to the navigation Skip to the content

ZWIĘKSZAMY NASZE DZIAŁANIA

NA RZECZ TWORZENIA RÓŻNORODNOŚCI

ZWIĘKSZAMY NASZE DZIAŁANIA NA RZECZ TWORZENIA RÓŻNORODNOŚCI

DZIAŁALNOŚĆ

Cerits Europe jest handlowo-marketingową organizacją oferująca pełen zakres usług, posiadająca doświadczenie i możliwości w zakresie rozwoju, rejestracji zarówno na poziomie UE, jak i krajowym oraz zarządzania łańcuchem dostaw i logistyką.

ROZWÓJ PRODUKTU

Rozwój produktu i techniczne wsparcie sprzedaży są kluczowymi działaniami w Certis. Spółka posiada stacje i laboratoria badawcze w południowej Francji i północnych Niemczech. Ma możliwość przeprowadzania wszelkich niezbędnych doświadczeń w terenie i szklarniach w celu wsparcia rejestracji nowych produktów oraz rozszerzenia wykorzystania istniejących produktów na nowe obszary upraw i zastosowań, a także przygotowania nowych produktów do wprowadzenia na rynek europejski i krajowy.

 

REJESTRACJA

Europejski departament rejestracji z siedzibą w Brukseli (Belgia) i Maarssen (Holandia) koordynuje i zarządza rejestracją produktów w partnerstwie z dostawcami oraz zajmuje się rejestracją w UE, np. zgłoszenia, aneksowanie i obrona produktów w sposób scentralizowany.

Równie ważne jest utrzymanie istniejących rejestracji i poddtrzymywanie relacji z kluczowymi partnerami ds. rejestracji. Każdy z oddziałów Certis posiada wykwalifikowany personel i możliwość rejestracji produktów na poziomie krajowym.

 

PRODUKCJA I LOGISTYKA

Działania produkcyjne i logistyczne podejmowane przez grupę obejmują zakup materiałów, koordynację formulacji i pakowania, przepakowywanie z materiałów sypkich, a także magazynowanie i transport za pośrednictwem Centralnego Działu Dostaw.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.