Skip to the navigation Skip to the content

WSZĘDZIE W EUROPIE

CERTIS ZAPEWNIA ROZWIĄZANIA DLA ROLNIKÓW I…

WSZĘDZIE W EUROPIE CERTIS ZAPEWNIA ROZWIĄZANIA DLA ROLNIKÓW I…

Struktura

Certis Europe zbudował skuteczną organizację sprzedaży i marketingu, działającą bezpośrednio na wszystkich głównych rynkach Europy Zachodniej i Wschodniej, sprzedając za pośrednictwem lokalnych dystrybutorów. Poza Europą Certis sprzedaje swoje produkty za pośrednictwem światowej sieci krajowych partnerów dystrybucyjnych.

Mapa biur

BIURA CERTIS EUROPE

Head Office

Stadsplateau 16,
3521 AZ  Utrecht,
The Netherlands
PO Box 607,
3500 AP  Utrecht,
The Netherlands

infocertiseurope.nl
infocertiseurope.com
www.certiseurope.com

Austria

Niederlassung Österreich
Studenzen 158 / Top 12
8322 Studenzen
Austria

infocertiseurope.at
www.certiseurope.at

BELGIA

Avenue de Tervueren 270
1150 Brussels
Belgium

+32 2 331 38 94

infocertiseurope.be
www.certiseurope.be

CZECHY

Organizational unit
Litvínovská 609/3
190 00 Prague 9 - Prosek
Czech

www.certiseurope.cz

FRANCJA

5, Rue Galilée
78280 Guyancourt
France

+33 1 34 91 90 00

infocertiseurope.fr
www.certiseurope.fr

NIEMCY

Niederlassung Deutschland & Österreich
Frankenstraße 18 b
20097 Hamburg

Postfach 10 62 20
20042 Hamburg
Germany

infocertiseurope.de
www.certiseurope.de

WĘGRY

Váci út 22-24
1132 Budapest
Hungary

www.certiseurope.hu

WŁOCHY

Via Varese 25 D scale A
21047
Saronno VA
Italy

+39 02 960 99 83

infocertiseurope.it
www.certiseurope.it

Niderlandy

Stadsplateau 16,
3521 AZ  Utrecht,
The Netherlands
PO Box 607,
3500 AP  Utrecht,
The Netherlands

infocertiseurope.nl
www.certiseurope.nl

 

Polska

Al.Jerozolimskie 214
02-486 Warszawa
Polska

+48 660 48 55 48

Info-PLcertiseurope.com
www.certiseurope.pl

SŁOWACJA

P. Pázmaňa 915/9
927 01 Šaľa
Slovakia

www.certiseurope.sk

HISZPANIA

Bulevar Parque C/Severo
Ochoa, 18 - 2º 03203 Elche
Alicante
Spain

+34 96 66 510 77

certiscertiseurope.es
www.certiseurope.es

WIELKA BRITANIA

3 Riverside, Granta Park
Great Abington
Cambridgeshire CB21 6AD
United Kingdom

+44 845 373 0305

certiscertiseurope.co.uk
www.certiseurope.co.uk

Biura KNF Certis

BUŁGARIA

KNE CERTIS EOOD
102 Evlogi & Hristo Georgievi Blvd
1505 Sofia, Bulgaria
Tel: +359 2 81 949 77
Fax: +359 2 81 949 70
Email: infoknecertis.bg
http://www.knecertis.bg

 

F.Y.R.O.M

KNE CERTIS DOOEL
Bulavar Gevgelija BR.16
Gevgelija
F.Y.R.O.M.
Tel.: + Tel: +389 34 239341
Email: k.vasdekasknecertis.com

 

RUMUNIA

ΚΝΕ CERTIS SRL
Green Gate Building
Str.Tudor Vladimirescu Nr.22
Et. 6 UNIT 4.3, SECTOR 5, BUCURESTI, ROMANIA
Tel. & Fax: +40 21 212 10 08
Email: m.pompeiknecertis.ro
http://www.knecertis.ro

 

Serbia

KNE CERTIS d.o.o.
Milutina Milankovica Blvd. 9ž, 1st. floor
GTC Fortyone Bussiness Center
11070 Belgrade, Serbia
Email: k.vasdekasknecertis.com

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Działalność międzynarodowa odpowiada za rozwój, marketing i dystrybucję produktów i substancji aktywnych, dla których Certis posiada własność  w krajach poza terytorium Certis Europe. Kluczowe obszary działalności specjalistycznej w zakresie tych produktów to:

  • Zapobieganie kiełkowaniu ziemniaków (chloroprofam - nazwa handlowa Gro-Stop)
  • Zaprawianie nasion roślin uprawnych, w tym zbóż i ziemniaków (imazalil - pod markami Fungazil i Diabolo)
  • Środki owadobójcze o szerokim spektrum działania dla o zakresu upraw ogrodniczych i sadów (maltodekstryna sprzedawana jako Eradicoat)

Ponadto, w przypadku niektórych produktów wprowadzanych na rynek i dystrybuowanych w Europie, Certis posiada szersze prawa dystrybucyjne, a działalność międzynarodowa przejmuje również odpowiedzialność za te produkty w wielu innych krajach na całym świecie.

Kierownik ds. działalności międzynarodowej i jego zespół, specjalista ds. regulacji międzynarodowych, specjalista ds. klientów, kierownik ds. marketingu międzynarodowego i projektów oraz kierownik ds. rozwoju międzynarodowego i kierownik ds. technicznych, są gotowi odpowiedzieć na Państwa wnioski.

Proszę kontaktować się z nami za pośrednictwem adresu internationalbusiness@certiseurope.com , w celu uzyskania informacji na temat wszystkich zapytań dotyczących produktów w każdym kraju, w którym Certis Europe nie posiada lokalnego biura.

Kontakt

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Certis Europe B.V., Sp. z o.o oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa
• Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@certiseurope.com
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f ww. Rozporządzenia tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Certis Europe B.V. Sp. Z o.o. oddział w Polsce lub przez stronę trzecią, tj. w ramach prowadzenia działalności biznesowej, ewentualnie w przypadku nie nawiązania współpracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ww. rozporządzenia  tj. na podstawie wyrażonej przez Panią /Pana zgody do celów aktualnych i przyszłych działań biznesowych, w tym działań marketingowych.
• Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Certis Europe B.V., Sp. z o.o oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa oraz dostawcy usług informatycznych i logistycznych.
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji współpracy, w tym umowy i roszczeń z nią związanych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku nie podjęcia współpracy przez okres nie dłuższy niż 30 dni, ewentualnie  w przypadku wyrażenia przez Panią /Pana zgody do czasu jej wycofania.
• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
• Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem nawiązania współpracy, w tym zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości nawiązania współpracy, w tym zawarcia umowy.
 

ZESPÓŁ CERTIS

W Certis Europe ludzie są fundamentem naszej działalności , motywujące środowisko pracy zachęca do aktywnego brania udziału w nowych projektach, pomysłach i rozwiązaniach. Jeśli coś definiuje Certis to jego otwartość i różnorodność kulturowa, wspieranie się wzajemnie w pokonywaniu wszelkich wyzwań i duma z indywidualnego wkładu w sukces spółki. Dlatego zachęcamy nasz zespół do rozwijania w pełni swoich możliwości, świadomości własnego potencjału i dawania z siebie wszystkiego.

Nasz zespół specjalizuje się w różnych dziedzinach: rejestracji środków ochrony roślin, technicznej, handlowej, marketingowej, logistycznej i obsługi klienta - może on w pełni zaspokoić potrzeby na różnych poziomach. Ponadto posiadamy sieć dystrybucji, której powierzamy dostawę naszych produktów i wsparcie dla klienta końcowego.

MARKETING

SPRZEDAŻ

ROZWÓJ PRODUKTU

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.