Skip to the navigation Skip to the content

PRAWDZIWY PROFESJONALISTA

ZAWSZE ZACZYNA OD OCHRONY

PRAWDZIWY PROFESJONALISTA ZAWSZE ZACZYNA OD OCHRONY

ZARZĄDZANIE

Certis Europe dąży do zapewnienia, że jej środki ochrony roślin są stosowane w sposób zrównoważony, w celu maksymalizacji korzyści i minimalizacji ryzyka związanego z ich stosowaniem w najlepszym interesie wszystkich osób zainteresowanych i całego społeczeństwa.

POLITYKA ZARZĄDZANIA PRODUKTEM

Certis Europe przyjęła zasadę zarządzania cyklem życia swoich produktów od ich odkrycia i opracowania do ich wykorzystania i ostatecznego usunięcia lub wycofania. Ta tak zwana Polityka Zarządzania Produktem opiera się na Międzynarodowym Kodeksie Postępowania w zakresie Zarządzania Pestycydami (FAO, 2014). Ogólnym celem Zarządzania Produktem jest zapewnienie, że środki ochrony roślin są stosowane w sposób zrównoważony, w celu maksymalizacji korzyści i minimalizacji ryzyka związanego z ich stosowaniem produktów w najlepszym interesie wszystkich.

ABY TO OSIĄGNĄĆ CERTIS AKTYWNIE....

Promuje bezpieczne korzystanie z naszych produktów poprzez edukację, doradztwo i szkolenia dla klientów i.

Inwestuje w rozwój nowych produktów, zintegrowaną ochronę przed szkodnikami (IPM) oraz w rozwój ulepszonych technik aplikacji i ograniczania ryzyka.

Współpracuje z różnymi stronami w międzynarodowych grupach roboczych w celu inwestowania i promowania najlepszych praktyk w zakresie zarządzania środkami ochrony roślin uprawnych.

Wdraża obowiązki związane z Zarządzaniem Produktem w ramach kluczowych ról na poziomie przedsiębiorstwa i na poziomie krajowym. W celu uzyskania dalszych informacji na temat konkretnych programów zarządzania, proszę kliknąć poniższe linki.

ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE UPRAWAMI

Nasze programy zintegrowanego zarządzania uprawami dla upraw pod osłonami oraz polowymi dostarczają rozwiązania, które wspierają zrównoważoną produkcję i spełniają surowe wymogi bezpieczeństwa żywności. Korzyści obejmują minimalizację pozostałości, niskie ryzyko rozwoju odporności i zwiększone bezpieczeństwo pracowników i środowiska.

Industry stewardship programmes

BE CIPC COMPLIANT

Provides up to date technical guidance and Best Management Practices for the application of chlorpropham products (CIPC) in potato stores with focus on the UK market.

_______________________________________

ZINTEGROWANA OCHRONA PRZED SZKODNIKAMI

Ulotka na temat kluczowych aspektów zintegrowanej ochrony przed szkodnikami

ECPA (EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE OCHRONY UPRAW)

Przedstawia informacje, tło i zaangażowanie/pozycję przemysłu na kluczowe tematy związane ze środkami ochrony roślin w Europie.

_______________________________________

OCHRONA WÓD TOPPS

Obszerne informacje na temat projektu TOPPS mającego na celu przeszkolenie rolników w zakresie zapobiegania skażeniu wód powierzchniowych przez stosowanie środków ochrony roślin.

_______________________________________

CropLife International

Dostarcza narzędzi i informacji z globalnego przemysłu ochrony upraw na temat zarządzania i najlepszych praktyk zarządzania w zakresie obchodzenia się ze środkami ochrony roślin.

_______________________________________

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.