Skip to the navigation Skip to the content

DIABOLO 100 SL

Zaprawy Nasienne
DIABOLO 100 SL

Zaprawy Nasienne

Skład
Imazalil 100g/l

  • Ziemniak (sadzeniak)

Etykieta

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.