Skip to the navigation Skip to the content

Farmclean

Czyszczenie Opryskiwacza
Farmclean

Czyszczenie Opryskiwacza

Skład
2,2 iminodietanol

Etykieta

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.