Skip to the navigation Skip to the content

MAŁY KROK DLA CZŁOWIEKA

DUŻY SKOK DLA ROLNIKA

MAŁY KROK DLA CZŁOWIEKA DUŻY SKOK DLA ROLNIKA

Aktualności

OCHRONA UPRAWY 2030 R.

Certis zdaje sobie sprawę, że żywienie przyszłej populacji jest wyzwaniem globalnym i zbadał, w jaki sposób można sprostać zapotrzebowaniu ludzkości pod kątem ochrony upraw w 2030 r.

Oto czego możemy się spodziewać do 2030 r.: Produkcja żywności będzie musiała wzrosnąć o 70%, aby było możliwe wyżywienie  dodatkowych 2,3 miliarda ludzi.

W jaki sposób uprawy mogą przyczynić się do stworzenia bardziej zrównoważonego systemu żywnościowego w przyszłości?

ERADICOAT - PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA PESTYCYD

Eradicoat, biorational insecticide

How can environmentally friendly pesticides boost crop yields. Credit to RSB and ITN Productions

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.